En CATALÀ

Projecte que recull els treballs de l'alumnat dels diversos centres assistents al Seminari TIC de Rubí.
  • Cada centre ha treballat el nom de alguns dels carrers propers a l'escola amb
    • Textos, imatges fixes, videos i audio capturats amb telèfon mòbil que han publicat a la xarxa. (Un blog per a cada carrer).
  • Sobre la URL del blog han generat el codi  QR corresponent i l'han imprès en paper.
  • L'Escola d'Art de Rubí els ha estampat sobre metracrilat.
  • L' Ajuntament ha començat a col·locar els codis sota les plaques amb el nom del carrer.
  • Els ciutadans poden accedir a la informació del carrer ( treball publicat per l'alumnat) amb el mòbil des de qualsevol aplicació de lectura de codis QR.
Continuitat de l'experiencia:
  • Durant el curs 2011-2012 continuarem traballant en la millora dels treballs publicats en el seminari de primària ja que al estar darrere d'una URL el converteix en un treball "betapermanent" millorable cada curs.
  • Ampliem el treball als centres del seminari de secundària on les possibilitats d'utilizació directa del mòbil es disparen.
  • A cada blog començarem a posar una pestanya amb la informació en diversos idiomes que permetrà que sigui una activitat encara més transversal.
És una experiència totalment exportable a la majoria de centres i que permet moltíssimes  modalitats tant de projecció externa com d'ús a nivell intern.
També hem vist que el projecte ha contribuït a la millora de la competència digital de les famílies.